Isolatie spouwmuur: volgens de regels van de kunst

  • De toestand van uw buitenmuur wordt door uw adviseur onderzocht. De gevelsteen, het voegwerk en eventuele water- of vorstschade genieten de volle aandacht.
  • Op enkele plaatsen komt een boorgaatje. Dit is nodig om een juist onderzoek van een spouwmuur toe te laten. Met de endoscoop, (spouwcamera,) wordt er onder meer op netheid van een spouwmuur, mortelbaarden en breedte gecontroleerd.
  • Nadat het klantendossier wordt opgemaakt wordt u door de planningsdienst gecontacteerd. Er wordt in samenspraak met u de geschikte uitvoeringsdatum voor de isolatie ingepland.
  • Bij de uitvoering wordt volgens het correcte boorpatroon (cf. STS 71-1) gewerkt. Op de kruising van lint- en stootvoeg wordt er telkens een inblaasopening gemaakt (diameter maximaal 22 mm)
  • De isolatie voor een spouwmuur wordt met het gecertificeerd isolatiemateriaal ingeblazen.
  • Vakkundig worden de inblaasopeningen opgevuld. Dit gebeurt met specie die het actuele kleur van uw voeg het best benadert.
  • Een visuele controle van de werfplaats gebeurt en deze wordt netjes achtergelaten.
  • De na-isolatie van uw spouwmuur zal vanaf de eerste dag een energiebesparing met zich meebrengen. Uw pand stijgt nu in waarde.
  • Een onafhankelijke partij voert optioneel een warmtescan uit. Deze geeft u bovenop de STS71/1-regels de bevestiging van een kwalitatieve na-isolatie van de spouwmuur.